Banner

煅烧氧化铝

首页>公司产品 > 煅烧α氧化铝粉体

煅烧氧化铝

是氧化铝家族中最稳定的物相。晶格能较大,在宏观上表现为熔点高(达2050℃)、硬度大(达莫氏硬度9)、结构紧密(真密度达4.01g.cm-3),机械强度高,制品对酸、碱有较好的抵抗力等优点。基于α-Al2O3优良的物理、化学性能,α-Al2O3在陶瓷、耐火材料、化工等领域有着广泛的用途。...

煅烧氧化铝

产品介绍:

       α-Al2O3是氧化铝家族中最稳定的物相。晶格能较大,在宏观上表现为熔点高(达2050℃)、硬度大(达莫氏硬度9)、结构紧密(真密度达4.01g.cm-3),机械强度高,制品对酸、碱有较好的抵抗力等优点。基于α-Al2O3优良的物理、化学性能,α-Al2O3在陶瓷、耐火材料、化工等领域有着广泛的用途。

工厂实力:

       高温煅烧氧化铝粉体是山东盛日奥鹏环保科技有限公司的拳头产品,公司成立于1997年,拥有年产量25万吨a-AL2O3粉体的生产能力。其粉体应用领域含括:建筑陶瓷,卫生陶瓷,电子陶瓷,耐磨陶瓷,耐火材料,研磨抛光等领域,其中超细低钠煅烧a-AL2O3达到了国际先进水平,多年来一直与奥镁,维苏威,北美耐火,巴西镁业,印度塔塔,日本黑崎。旭肖子等跨国企业合作良好,同时还为国防工业中的火箭喷嘴,火箭电子基板,99坦克铠甲,士兵硬性防弹铠甲,飞机涡扇单晶叶片制造模具等产品提供定制的氧化铝专用产品。“奥鹏”高温煅烧a-AL2O3多年来一直在国内外市场享有较高的声誉。

产品型号:(可根据用户要求制作不同规格的产品)

产品

型号

化学成分

物理指标

Al2O3

Na2O

SiO2

Fe2O3

ɑ-Al2O3

比表面积
m
2/g

D50
(um)

耐火材料用煅烧粉

AP-800FG

99.7

0.05

0.10

0.03

96

0.9

3±0.5

AP-9FG

99.6

0.15

0.10

0.03

95

0.8

3.5±0.5

AP-2G

99.5

0.20

0.10

0.04

94

2

4±0.5

AM-5G

99.3

0.35

0.10

0.04

93

1

5±0.5

耐火材料用活性粉

AL-35CX

99.7

0.05

0.15

0.03

97

3

2.5±0.5

AL-1SG

99.6

0.05

0.15

0.03

96

7.5

1±0.5

AP-2SG

99.6

0.15

0.15

0.03

95

4

1.6±0.5

AM-2SG

99.4

0.25

0.15

0.04

94

4

1.5±0.5

建筑陶瓷用煅烧粉

AM-1G

99.0

0.30

0.15

0.03

90

4

1±0.5

AM-2G

98.0

0.35

0.15

0.03

91

2

1.5±0.5

AM-3G

99.0

0.35

0.15

0.03

92

1.5

3±0.5

AM-4G

99.0

0.35

0.15

0.03

93

1

4±0.5

电子陶瓷用煅烧粉

AL-8B

99.7

0.03

0.04

0.03

96

0.7


AL-20

99.7

0.04

0.03

0.03

96

0.7


AL-30B

99.8

0.03

0.03

0.02

97

0.6


AL-40

99.7

0.05

0.03

0.03

95

0.8


AL-50B

99.8

0.02

0.03

0.02

98

0.3


耐磨陶瓷用煅烧粉

AL-10

99.8

0.05

0.05

0.03

95

3


AL-10B

99.7

0.08

0.04

0.03

95

1


AP-20

99.7

0.15

0.03

0.03

94

2


AM-20

99.6

0.25

0.05

0.03

93

2


AM-30

99.5

0.35

0.04

0.04

92

1.5


研磨抛光用煅烧粉

AL-5G

99.6

0.05

0.15

0.03

95

1.5

5±0.5

AP-1SG

99.6

0.15

0.02

0.01

92

6.5

1±0.5

AM-2FG

99.4

0.25

0.20

0.05

93

2

2±0.5

AM-21

99.5

0.25

0.08

0.05

93

1

3.5±0.5